Betonpres

Tvarovky

Tvarovka půlená

Tvarovka okrajová levá

Tvarovka okrajová pravá

Tvarovka odvětrávací

Tvarovka nášlapná

TVAROVKA PROSTUPOVÁ PRO ODKOUŘENÍ TURBOKOTLE

TVAROVKA PROSTUPOVÁ PRO ANTÉNNÍ STOŽÁR DN 18-78 mm

Tvarovka pultová

Pultová půlená

Pultová okrajová levá

Pultová okrajová pravá

Hřebenáč

Hřebenáč koncový - včetně lakovaného vrutu

Hřebenáč rozdělovací T

Hřebenáč rozdělovací X

HŘEBENÁČ ROZDĚLOVACÍ XS NA STANOVOU STŘECHU

Hřebenáč rozdělovací Y - včetně lakovaného vrutu

Uzávěra hřebene betonová

Ozdobný kohout

VÝHODY TAŠEK BETONPRES

Drážka tašky

Veškerá voda vždy odteče na plochu střechy se všemi nečistotami. Nedochází k nadzvedávání tašek vlivem zmrzlé vody či k zanášení drážky usazováním nečistot.

závěsný ozub

V důsledku minimalizace plochy styku tašky a latě, dochází v tomto místě k mikroventilaci a nepřenáší se vlhkost nebo vysoké teploty z betonové krytiny na latě. Tím je zabráněno degradaci latě.

předražený otvor ve vlně tašky

Otvor pro připevnění tašky je umístěn na vrcholu vlny, aby nedocházelo k průsakům vzlínající vody nebo vody zahnané větrem.

trojité žebrování

Zamezuje zahánění sněhu nebo deště a zároveň zpevňuje přední část tašky.