Paropropustná fólie Smart 240 SK DUO

Monolitická paropropustná střešní fólie je tvořena velmi odolnou paropropustnou vrstvou z termoplastického polyuretanu, která je nanášená laminací na zpevňující netkanou vrstvu technické vlákniny. Vysoká odolnost membrány vůči mechanickému poškození zvyšuje bezpečnost při pokládce. Fólie se vyznačuje vysokou odolností vůči UV záření, vysokým teplotám a vůči olejům z motorových pil. Zároveň odolává vybraným mokrým impregnačním prostředkům ve styku fólie se střešní konstrukcí. Impregnační látky je nutné konzultovat s Betonpres a.s. Zakrytí fólie je nutné provést z obou stran nejpozději do 4 týdnů od pokládky folie tak, aby byla chráněna před UV zářením. Tato fólie je doplněna o systém 2 integrovaných lepicích pásků.

Spotřeba 1 role = 75 m2

Kontaktujte nás

Difuzně otevřená střešní fólie tvořící doplňkovou hydroizolační vrstvu (DHV) určená k položení na volné krokve, k přímému položení na tvarově stálou tepelnou izolaci nebo na dřevěné bednění. Pro odvětrané a neodvětrané šikmé střechy se sklonem ≥ 12° a třídou těsnosti od 6 do 2 (viz. tabulka Výběr tříd těsnosti DHV).

1) Pokládka bez dřevěného bednění pro střechy třídy těsnosti 6 případně od 5 do 3.

Betonpres a.s. u tohoto typu fólie připouští po písemné dohodě mezi realizační firmou a investorem až do třídy těsnosti 3 v bezpečném sklonu krytiny pokládku DHV bez tvarově stálé izolace nebo bednění, s podmínkou řádně slepených spojů a podtěsněných kontralatí. Střešní fólie Smart 240 se pokládá lehce prověšená přes krokve rovnoběžně s okapem. Fólie se připevňuje na krokve v překryvu mezi horním a spodním pásem na okrajích ze strany k hřebeni v rozmezí označeného okraje. Vertikální spoje musí ležet na krokvi zajištěny kontralatí. Fólie je doplněna o systémem integrovaných lepicích pásků SK DUO, horizontální spoje se slepí těmito pásky. Vertikální spoje a spoje bez integrovaných pásků se slepují opravnou lepicí páskou Smart.

2) Pokládka na dřevěné bednění nebo tvarově stálou tepelnou izolaci pro střechy třídy těsnosti od 5 do 2.

Střešní paropropustná fólie Smart 240 se pokládá na bednění rovnoběžně s okapem. Fólie se připevňuje na bednění v překryvu mezi horním a spodním pásem na okrajích ze strany k hřebeni v rozmezí označeného okraje. Vertikální spoje musí být zajištěny kontralatí. Horizontální spoje se slepí integrovanými lepícími pásky. Vertikální spoje a spoje bez integrovaných pásků se slepují opravnou lepicí páskou Smart. V případě, že navržená střešní konstrukce spadá do třídy těsnosti 3, je nutné použít pásku pod kontralatě B.classic pro těsnění průrazů střešní fólie od kotvících prvků kontralatě.

3) Řešení okapů

Řešení okapů je nutné řešit odtokem vody pomocí okapového plechu pod žlabem. Tím je splněna podmínka signalizace hlavní vodotěsnící konstrukce a voda ze zahnaného deště a zavátého sněhu může bez problému odtékat. Fólii je nutné přilepit k okapnímu plechu pomocí integrovaných lepících pásků.

4) Hřeben střechy

4A) Oblast hřebene střechy s tepelnou izolací vytaženou do vrcholu se uzavírá překryvem fólie. Tím je dosaženo okamžité ochrany proti pronikající vodě.

4B) U neizolovaných podstřešních prostorů je v místě pod hřebenem pod membránou zbytkový studený půdní prostor o vysoké výšce, zejména větší než 1,5 m (popř. z interiéru do půdního prostoru je vytvořen průlez) – membrána je aplikována přes vrchol krokví s 5 - 10 cm mezerou pod hřebenem a následným krytem ze stejné membrány. Pokud ve střeše má být zachována funkce ventilačního hřebene, kryt je nutno aplikovat mezi 2 kontralatě poloviční tloušťky. Přesah vůči hlavní membráně je 15 cm

5) Štítový okraj střechy

V oblasti štítového okraje střechy je nutné připevnit fólii kolem poslední kontralatě tak, aby byla zakrytá a chráněná proti UV záření.

6) Řešení úžlabí střechy

Nejdůležitějším krokem v řešení úžlabí střechy je položení souvislého úžlabního pásu fólie směrem od hřebene k okapu.

7) Prostupy

Výřezy u střešních prostupů (odvětrací roury, střešní okna, komíny, atd.) musí být vyříznuty a utěsněny tak, aby nemohl pronikat déšť ani sníh. K nalepení a utěsnění se použijí těsnící manžety dodávané k originálnímu střešnímu příslušenství, opravná lepicí páska Smart a těsnící a lepící tmel na paropropustné folie ke spojení s konstrukcí.

POZNÁMKA:

Při pokládce přímo na tepelnou izolaci nebo bednění musí být podklad čistý rozměrově a tvarově stálý. Výrobce neručí za mechanické poškození. Některé impregnační látky na dřevo mohou negativně ovlivnit vlastnosti fólie, použití těchto látek je nutné konzultovat s Betonpres a.s. Střešní fólie nepřebírá funkci střešní krytiny. Fólie musí být řádně zakryta z obou stran nejpozději 4 týdny po položení.

Novinky na váš e-mail

Přihlaste se k odběru novinek a nepropásněte tak výhodné nabídky či slevy, informace o školeních a informace o našich produktech.