Paropropustná fólie Smart 200 SK DUO

Monolitická paropropustná střešní fólie je tvořena velmi odolnou paropropustnou vrstvou termoplastického polyuretanu, která je nanášená laminací na zpevňující netkanou vrstvu polyesterové technické vlákniny. Vysoká odolnost membrány vůči mechanickému poškození zvyšuje bezpečnost při pokládce. Fólie se zároveň vyznačuje vysokou odolností vůči UV záření vysokým teplotám (krátkodobě až 120° C) a vůči olejům z motorových pil a vybraným mokrým impregnačním prostředkům. Impregnační látky je nutné konzultovat s Betonpres a.s. a zakrytí fólie je nutné provést z obou stran nejpozději do šesti měsíců od pokládky folie tak, aby byla chráněna před UV zářením. Tato fólie je doplněna o systém 2 integrovaných lepicích pásků.

Kontaktujte nás

Paropropustná fólie Smart 200 SK DUO

Difuzně otevřená střešní fólie tvořící doplňkovou hydroizolační vrstvu (DHV) určená k položení na volné krokve, k přímému položení na tvarově stálou tepelnou izolaci nebo na dřevěné bednění. Pro odvětrané a neodvětrané šikmé střechy se sklonem ≥ 12° a třídou těsnosti od 6 do 2 (viz. tabulka Výběr tříd těsnosti DHV).

1) Pokládka bez dřevěného bednění pro střechy třídy těsnosti 6 případně od 5 až 3.

Betonpres a.s. u tohoto typu fólie připouští až do třídy těsnosti 3 pokládku DHV bez tvarově stálé izolace nebo bednění, s podmínkou řádně slepených spojů a podtěsněných kontralatí.

Střešní fólie Smart 200 se pokládá lehce prověšená přes krokve rovnoběžně s okapem. Fólie se připevňuje na krokve v překryvu mezi horním a spodním pásem na okrajích ze strany k hřebeni v rozmezí označeného okraje. Vertikální spoje musí ležet na krokvi zajištěny kontralatí. Doporučuje se zalepení vertikálních i horizontálních spojů pomocí těsnícího a lepícího tmelu, opravnou lepicí páskou B.classic, nebo oboustranně lepicí páskou B.classic. V případě fólie se systémem integrovaných lepicích pásků SK DUO se horizontální spoje slepí těmito pásky.

2) Pokládka na dřevěné bednění nebo tvarově stálou tepelnou izolaci pro střechy třídy těsnosti od 5 do 2.

Střešní paropropustná fólie Smart 200 se pokládá na bednění rovnoběžně s okapem. Fólie se připevňuje na bednění v překryvu mezi horním a spodním pásem na okrajích ze strany k hřebeni v rozmezí označeného okraje. Vertikální spoje musí být zajištěny kontralatí. Vertikální i horizontální spoje musí být slepeny pomocí těsnícího a lepícího tmelu, opravnou lepicí páskou B.classic, nebo oboustranně lepicí páskou B.classic. V případě fólie se systémem integrovaných lepicích pásků SK DUO se horizontální spoje slepí těmito pásky. V případě, že navržená střešní konstrukce spadá do třídy těsnosti 3, je nutné použít pásku pod kontralatě B.classic pro těsnění průrazů střešní fólie od kotvících prvků kontralatě.

3) Řešení okapů

Řešení okapů je nutné řešit odtokem vody pomocí okapového plechu pod žlabem. Tím je splněna podmínka signalizace hlavní vodotěsnící konstrukce a voda ze zahnaného deště a zavátého sněhu může bez problému odtékat.

4) Hřeben střechy

4A) Oblast hřebene střechy s tepelnou izolací vytaženou do vrcholu se uzavírá překryvem fólie. Tím je dosaženo okamžité ochrany proti pronikající vodě.

4B) U neizolovaných podstřešních prostorů popř. vnitřních izolací s provětrávanou mezerou je nutné prostor hřebene nechat otevřený. Fólie končí 3 cm před vrcholem hřebene, přičemž je potřebné hřeben překrýt 75 cm širokým pásem folie, který se připevní přes kontralatě.

5) Štítový okraj střechy

V oblasti štítového okraje střechy je nutné připevnit fólii kolem poslední kontralatě tak, aby byla zakrytá a chráněná proti UV záření.

6) Řešení úžlabí střechy

Nejdůležitějším krokem v řešení úžlabí střechy je položení souvislého úžlabního pásu fólie směrem od hřebene k okapu.

7) Prostupy

Výřezy u střešních prostupů (odvětrací roury, střešní okna, komíny, atd.) musí být vyříznuty a utěsněny tak, aby nemohl pronikat déšť ani sníh. K nalepení a utěsnění použijte těsnící manžety dodávané k originálnímu střešnímu příslušenství, těsnící a lepící tmel na paropropustné folie a opravnou lepicí pásku Smart.

Poznámka:

Při pokládce přímo na tepelnou izolaci nebo bednění musí být podklad čistý rozměrově a tvarově stálý. Výrobce neručí za mechanické poškození. Střešní paropropustná fólie Smart 200 není vhodná k aplikaci na mokré impregnované dřevo. Některé impregnační látky na dřevo mohou negativně ovlivnit vlastnosti fólie, použití těchto látek je nutné konzultovat s Betonpres a.s. Střešní fólie nepřebírá funkci střešní krytiny. Střecha musí být zakryta střešní krytinou nejpozději 6 měsíců po položení střešní difuzní fólie Smart 200.

Novinky na váš e-mail

Přihlaste se k odběru novinek a nepropásněte tak výhodné nabídky či slevy, informace o školeních a informace o našich produktech.