Paropropustná fólie omega UDO-s 330

Difúzně otevřená, svařovatelná střešní fólie k přímému položení na tepelnou izolaci nebo na dřevěné bednění. Střešní fólie je vhodná pro půdní prostory, kde je požadována zvýšená odolnost proti dešti podle rakouské normy ÖNORM B 4119 a splňuje klasifikaci UDB-A a USB-A podle německé směrnice ZVDH. Vlhkost uvnitř budovy může unikat ven v podobě vodní páry skrz podstřešní fólii a současně je zaručena odolnost proti srážkové vlhkosti.

Kontaktujte nás
Rozměry 1,5m x 30m = 45m2
Tloušťka cca. 1,15 mm
Hmotnost 330 g/m2
Třída hořlavosti E
Vodní sloupec W1
Max. síla tahu - podélné 300 (-30/+30)N/50mm

 

Max. síla tahu -příčně 350(-30/+30)N/50mm
Odolnost proti přetržení - podélně 200 (-20/+20)N
Odolnost proti přetržení - příčně 200 (-20/+20)N
sd- hodnota 0,18 m (-0,04/+0,04)
Tepelná odolnost od -40°C do + 100°C
Změna v % po umělém stárnutí  
Vodní sloupec W1
Max. síla tahu podélně/příčně 20% (ztráta)

 

1) Pokládka bez dřevěného bednění pro střechy se sklonem ≥ 18

Střešní difuzní fólie OMEGA UDO-s 330 se pokládá a přibijí/sponkuje lehce prověšená přes krokev rovnoběžně s okapem. Fólie se přibíjí/sponkuje na krokev v překryvu mezi horním a spodním pásem na okrajích ze strany k hřebeni v rozmezí označeného okraje. Vertikální spoje musí ležet na krokvi zajištěny kontralatí. Je nutné zalepení všech spojů pomocí těsnicího tmelu OMEGA N55 nebo horkovzdušným fénem.

2) Pokládka s dřevěným bedněním pro střechy se sklonem ≥ 10° a < 18°

Střešní difuzní fólie OMEGA UDO-s 330 se pokládá na bednění rovnoběžně s okapem. Fólie se přibíjí/sponkuje na krokev v překryvu mezi horním a spodním pásem na okrajích ze strany k hřebeni v rozmezí označeného okraje. Vertikální spoje musí ležet nad krokví zajištěny kontralatí. Je nutné zalepení všech spojů pomocí těsnicího tmelu OMEGA N55 nebo horkovzdušným fénem. Použití střešní difuzní fólie OMEGA UDO-s 330 při sklonu střechy ≥ 10° a < 18. Hlavní podmínkou je mít bednění! Dále zalepit pomocí těsnicího tmelu OMEGA N55 nebo horkovzdušného fénu všechny spoje. Použít pod kontralatě těsnící pásku nebo vodotěsný tmel k utěsnění perforací způsobených hřebíky/sponkami (OMEGA těsnicí páska pod kontralatě, nebo těsnící tmel OMEGA N55). Další ze zvýšených požadavků je nutnost zvýšit kontralatě na 6 cm.

3) Řešení okapů

Doporučuje se řešení okapů s odtokem vody pod žlabem, neboť tak může bez problémů odtékat voda z roztátého zavátého sněhu. Doporučuje se odtok vody pomocí okapového plechu.

4) Hřeben střechy

4A) Oblast hřebene střechy se uzavírá překryvem fólie. Tím je dosaženo okamžité ochrany proti pronikající vodě.

4B) U neizolovaných podstřešních prostorů popř. vnitřních izolací s provětrávanou mezerou je nutné prostor hřebene nechat otevřený. Fólie končí 3 cm před vrcholem hřebene, přičemž je potřebné překrýt 50 cm široký pás folie nad vrcholem hřebene.

5) Štítový okraj střechy

V oblasti štítového okraje střechy je nutné přibít/přisponkovat fólii kolem poslední kontralatě.

6) Řešení úžlabí střechy

Nejdůležitějším krokem v řešení úžlabí střechy je položení souvislé úžlabní fólie.

7) Prostupy

Výřezy u střešních prostupů (odvětrací roury, střešní okna, komíny, atd.) musí být co nejmenší, vyříznuty lichoběžníkově, části fólie je nutné upevnit tak, aby nemohl proniknout déšť ani sníh. K nalepení a utěsnění použijte vhodnou těsnící pásku.

Pozn. Při pokládce přímo na tepelnou izolaci nebo bednění musí být podklad čistý a rozměrově a tvarově stálý. Střešní difuzní fólie OMEGA UDO-s 330 není vhodná k aplikaci na mokré impregnované dřevo. Impregnační látky na dřevo a ropné produkty mohou negativně ovlivnit vlastnosti fólie. Střešní fólie nepřebírá funkci střešní krytiny. Střecha musí být zakryta střešní krytinou nejpozději 5 měsíců po položení střešní difuzní fólie OMEGA UDO-s 330.

Novinky na váš e-mail

Přihlaste se k odběru novinek a nepropásněte tak výhodné nabídky či slevy, informace o školeních a informace o našich produktech.