Paropropustná fólie B.classic 150 SK DUO

Třívrstvá paropropustná střešní fólie je vyrobena ze dvou vrstev netkaného polypropylenu a funkční membrány, která zajišťuje vysokou paropropustnost a vodotěsnost podstřeší. Zvýšená odolnost proti roztržení přispívá k vyšší jistotě vodotěsnosti doplňkové hydroizolační vrstvy (DHV). Výrobek obsahuje speciální stabilizační přísady, které rozšiřují odolnost vůči UV záření. Zakrytí fólie je nutné provést z obou stran nejpozději do 4 týdnů od pokládky folie tak, aby byla chráněna před UV zářením. (Vhodná pouze pro suché impregnované dřevo).

Kontaktujte nás

Základní charakteristiky

Testovací metoda

Měrná

jednotka

Vlastnosti

Tolerance

Min.

Max.

Délka

EN 1848 - 2

m

50

0

+0,5

Šířka

EN 1848 - 2

m

1,5

-0,005

+0,005

Rovinnost

EN 1848 - 2

-

prošla

-

-

Hmotnost na jednotku

EN 1848 - 2

g/m2

150

-10

+10

Tloušťka

EN 1848 - 2

mm

0,7

-0,15

+0,15

Reakce na oheň

EN 11925 - 2

třída

E-d2

-

-

Odolnost proti pronikání vody

EN 1928 - A

třída

W1

-

-

Propustnost vodní páry

EN ISO 12572 C

m

0,02

-0,005

+0,02

Odolnost proti pronikání vzduchu

EN 12114

m3/(m2 x h x 50 Pa)

Max 0,05

-

-

Pevnost v tahu v podélném směru

EN 12311 - 1

N/50 mm

350

-90

+90

Pevnost v tahu v příčném směru

EN 12311 - 1

N/50 mm

225

-25

+70

Tažnost v podélném směru

EN 12311 - 1

%

70

-40

+40

Tažnost v příčném směru

EN 12311 - 1

%

105

-55

+55

Odolnost proti protrhávání v podélném směru

EN 12310 - 1

N

185

-70

+70

Odolnost proti protrhávání v příčném směru

EN 12310 - 1

N

205

-80

+80

Rozměrová stabilita

EN 1107 - 2

%

2

-

-

Ohebnost za nízkých teplot

EN 1109

°C

-40

-

-

Propustnost vodní páry 23°C/85%RH

Lyssy

g/m2 x 24h

1400

-200

+200

Propustnost vodní páry 38°C/90%RH

Lyssy

g/m2 x 24h

3200

-400

+400

Vlastnosti po působení umělého stárnutí dlouhodobým vystavením kombinaci UV záření a teplotě 80 °C

Pevnost v tahu v podélném směru

EN 12311 - 1 příloha C

N/50 mm

290

-60

+60

Pevnost v tahu v příčném směru

EN 12311 - 1 příloha C

N/50 mm

180

-30

+30

Tažnost v podélném směru

EN 12311 - 1 příloha C

%

40

-20

+20

Tažnost v příčném směru

EN 12311 - 1 příloha C

%

60

-25

+25

Odolnost proti pronikání vody

EN 12311 - 1 příloha C

třída

W1

-

-

 

• odolná proti dešti, proti větru
• UV-stabilita na přímém slunci 4 týdny
• plně recyklovatelná
• trvalá ochrana dřeva i tepelné izolace
• neoslňuje
• nesklouzavý povrch

1)    Pokládka bez dřevěného bednění pro střechy třídy těsnosti 6

Střešní paropropustná fólie B.classic 150 se pokládá lehce prověšená přes krokve rovnoběžně s okapem. Fólie se přibíjí/sponkuje na krokve v překryvu mezi horním a spodním pásem na okrajích ze strany k hřebeni v rozmezí označeného okraje. Vertikální spoje musí ležet na krokvi zajištěny kontralatí. Doporučuje se zalepení vertikálních i horizontálních spojů pomocí těsnícího a lepícího tmelu B.classic, opravnou lepící páskou B.classic, nebo oboustranně lepící páskou B.classic. V případě fólie se systémem integrovaných lepících pásků SK DUO se horizontální spoje slepí těmito pásky.

2)    Pokládka s dřevěným bedněním nebo rozměrově stálou tepelnou izolací pro střechy třídy těsnosti od 3 do 5

Střešní paropropustná fólie B.classic 150 se pokládá na bednění rovnoběžně s okapem. Fólie se přibíjí/sponkuje na bednění v překryvu mezi horním a spodním pásem na okrajích ze strany k hřebeni v rozmezí označeného okraje. Vertikální spoje musí být zajištěny kontralatí. Vertikální i horizontální spoje musí být slepeny pomocí těsnícího a lepícího tmelu B.classic, opravnou lepící páskou B.classic, nebo oboustranně lepící páskou B.classic. V případě fólie se systémem integrovaných lepících pásků SK DUO se horizontální spoje slepí těmito pásky. V případě, že navržená střešní konstrukce spadá do třídy těsnosti 3, je nutné použít pásku pod kontralatě B.classic pro těsnění průrazů střešní fólie od kotvících prvků kontralatě.

3)    Řešení okapů

Řešení okapů je nutné řešit odtokem vody pomocí okapového plechu pod žlabem. Voda ze zahnaného deště a zavátého sněhu pak může bez problému odtékat.

4)    Hřeben střechy

4A) Oblast hřebene střechy s tepelnou izolací vytaženou do vrcholu se uzavírá překryvem fólie. Tím je dosaženo okamžité ochrany proti pronikající vodě.

4B) U neizolovaných podstřešních prostorů popř. vnitřních izolací s provětrávanou mezerou je nutné prostor hřebene nechat otevřený. Fólie končí 3 cm před vrcholem hřebene, přičemž je potřebné hřeben překrýt 75 cm širokým pásem folie, který se připevní přes kontralatě.

5) Štítový okraj střechy

V oblasti štítového okraje střechy je nutné přibít/přisponkovat fólii kolem poslední kontralatě tak, aby byla zakrytá a chráněná proti UV záření.

6) Řešení úžlabí střechy

Nejdůležitějším krokem v řešení úžlabí střechy je položení souvislého úžlabního pásu fólie směrem od hřebene k okapu.

7) Prostupy

Výřezy u střešních prostupů (odvětrací roury, střešní okna, komíny, atd.) musí být vyříznuty lichoběžníkově, volné části fólie je nutné upevnit tak, aby nemohl proniknout déšť ani sníh. K nalepení a utěsnění použijte těsnící a lepící tmel B.classic, opravnou lepící pásku B.classic, nebo oboustranně lepící pásku B.classic.

UPOZORNĚNÍ:

  • Při pokládce přímo na tepelnou izolaci nebo bednění musí být podklad čistý rozměrově a tvarově stálý, Výrobce neručí za mechanické poškození. Střešní paropropustná fólie B.classic 150 není vhodná k aplikaci na mokré impregnované dřevo. Impregnační látky na dřevo a ropné produkty mohou negativně ovlivnit vlastnosti fólie.
  • Střešní fólie nepřebírá funkci střešní krytiny. Střecha musí být zakryta střešní krytinou nejpozději 4 týdny po položení střešní difuzní fólie B.classic 150.

Novinky na váš e-mail

Přihlaste se k odběru novinek a nepropásněte tak výhodné nabídky či slevy, informace o školeních a informace o našich produktech.