Bezpečnostní hák na kontralať

Hák je určen pro připevnění žebříků pro pokrývače, pro podepření pracovních plošin a pro kotevní body, ke kterým se připevňují osobní ochranné prostředky proti pádu nebo pro přidržení.

Bezpečnostní střešní hák se instaluje převážně v blízkosti střešních oken, štítů, u okapů, nebo u hřebenů střech. Při instalaci je nutné hák podložit přiloženou podložkou s předvrtanými otvory. K jednomu háku je možno jistit max. jednu osobu!

Kontaktujte nás
Materiál Pz - barvený
Spojovací materiál 3 ks drážkované hřebíky 6 x 100 mm
Balení  1 ks
Barevnost C / ČH / TH / A

Pokyny
Po každé dynamické námaze musí být bezpečnostní střešní háky s upevněním vyměněny. Bezpečnostní střešní háky se nesmí montovat na přesah střechy za štítovou stěnu.

Údržba bezpečnostního střešního háku
Bezpečnostní střešní hák je nutno udržovat v bezvadném stavu, např. údržba povrchové úpravy.

Skladování bezpečnostního střešního háku
Bezpečnostní střešní hák se skladuje tak, aby nedošlo k jeho poškození (mechanické poškození, poškození povrchové úpravy apod.).

Použití bezpečnostního střešního háku
Bezpečnostní střešní hák se používá k zajištění vždy pouze jedné osoby s tlumičem pádu podle EN 355. Bezpečnostní střešní hák se používá k zajištění střešního žebříku. Pro střešní žebřík o délce 1950 mm a 2800 mm se používají 2 kusy bezpečnostních háků, pro střešní žebřík o délce 3900 mm se použijí 3 kusy bezpečnostních háků.

Upozornění
Bezpečnostní střešní háky se musí kontrolovat každých 12 měsíců odborně způsobilou firmou.

Zkouška bezpečnostního střešního háku
Bezpečnostní střešní hák je testován dle EN 517.
Harmonizované normy: EN 516:2006

Bezpečnostní střešní háky se zásadně upevňují do krokve. Je potřeba dodržet minimální vzdálenost mezi pozinkovanými drážkovými hřebíky a okrajem krokve, ta nesmí být méně než 25 mm. Minimální rozměr krokve musí být 60 x 80 mm.

K bezpečnostním hákům je přiložena podložka o tloušťce 6 mm vyrobená z voděodolné překližky a s předvrtanými otvory pro snazší manipulaci. Touto podložkou je potřeba hák vždy podložit a to tak, aby předvrtané otvory a otvory v háku na sebe navazovali. Podložka s vkládá pouze mezi bezpečnostní hák a krokev.


Pokud budou bezpečnostní střešní háky namontovány přímo na krokvích (bez kontralatí a bez bednění), upevňují se ke krokvi třemi dodávanými pozinkovanými drážkovými hřebíky o rozměrech 6 x 100 mm.


V případě montáže bezpečnostních střešních háků na kontralatě nebo bednění musí být kontralatě případně bednění předvrtáno tak, aby nedošlo k rozštípnutí dřeva. Poté se mohou upevnit třemi dodávanými pozinkovanými drážkovými hřebíky o rozměrech
6 x 100 mm.

Montáž s předvrtáním kontralatě a bednění třemi dodávanými drážkovými pozinkovanými hřebíky o rozměrech 6 x 100 mm do krokve.

Pod střešní tašku s bezpečnostním hákem je zapotřebí vždy umístit upravenou podpůrnou lať.

V tašce překrývající pásovinu háku je třeba vybrousit drážku v ozubech v přední části tašky.

Novinky na váš e-mail

Přihlaste se k odběru novinek a nepropásněte tak výhodné nabídky či slevy, informace o školeních a informace o našich produktech.