Doplňková hydroizolační vrstva udrží vaši střechu suchou. Ale jak ji správně vybrat?

Doplňková hydroizolační vrstva udrží vaši střechu suchou. Ale jak ji správně vybrat?

Zabránit tomu, aby se voda dostala do konstrukce vaší stavby. To je nedůležitější úkol při realizaci projektu nové střechy. Klíčem k úspěchu je tzv. doplňková hydroizolační vrstva (DHV), která je pojistkou pro případy, kdy se vodě podaří pod skládanou střešní krytinu proniknout.

To není až tak neobvyklá situace. Může se tak stát třeba kvůli drobným netěsnostem ve střešní krytině, kvůli jejímu poškození nebo třeba v případě větrem hnaného deště či sněhu. Pokud by se v těchto případech pod střešní krytinou nenacházela pojistná hydroizolace, voda by se mohla dostat do tepelné izolace, a tím narušit tepelněizolační vlastnosti vašeho domova. Vlhkost také může narušit dřevěné nosné konstrukce, zejména pokud se problém s vlhkostí dlouhodobě neřeší. Případně se může dostat až do interiéru budovy.

Jak správně vybrat doplňkovou hydroizolační vrstvu?

Klíčem pro výběr DHV je správné stanovení (a dodržení) třídy těsnosti. I když na dvě různé střechy použijete stejnou krytinu, můžete potřebovat jinou podstřešní fólii. Střechy totiž mohou mít rozdílné délky krokví, být konstrukčně řešeny odlišně nebo se nacházet v jiných klimatických podmínkách. Roli hraje také to, zda se podkroví využívá jako obytný prostor, nebo ne. Tříd těsnosti je celkem šest, přičemž třída DHV 1 je nejvíce přísná, třída 6 má pak nejmenší požadavky.

Novinka: paropropustná fólie Smart 240 SK DUO od Betonpresu.

Do jaké třídy těsnosti DHV střecha patří, závisí na řadě podmínek. Patří mezi ně sklon střechy, typ použité střešní krytiny, ale také lokalita konkrétní stavby a množství tzv. zvýšených požadavků, jež na střechu mohou působit. Není žádný? Nebo je pouze jeden, jsou dva, tři, nebo dokonce více než tři? To zásadně ovlivňuje volbu typu DHV. Zároveň je třeba určit, jestli se jedná o dvouplášťovou či tříplášťovou skladbu, zda difúzní fólie může být aplikována na bednění, či nikoliv, a také jestli nedochází k podkročení povoleného mezního sklonu příslušné fólie pro dané použití.

Čtyři kroky, jak vybrat správný typ fólie a jak na její montáž

  1. Zhodnotíme a sečteme množství zvýšených požadavků.
  2. Podle jejich počtu a podle sklonu střechy se stanoví v tabulce daná třída těsnosti a požadavky na správnou montáž.
  3. Pro splnění požadavků na montáž (například podtěsnění kontralatí nebo přelepení spojů fólie) doporučujeme vždy používat systémové prvky výrobce fólie. Jen tak je možné garantovat záruky.
  4. Dle třídy těsnosti (viz tabulka níže) vybereme správnou paropropustnou fólii. Ta pak při splnění požadavků na montáž tvoří požadovanou DHV.

Příklady zvýšených požadavků

Využívání podkroví

Například pro obytné účely, jako kancelářské prostory apod. Tento zvýšený požadavek se počítá jako dva zvýšené požadavky. Podobně se posuzuje i střecha v případě rodinných domů typu bungalov, kdy je tepelná izolace umístěná hluboko pod DHV, ale bez horního krytí hydroakumulační vrstvou.

 

Konstrukční náročnost střechy

Jde o výraznou členitost (vikýře, úžlabí, změna sklonu střešních rovin, střešní okna, výlezy, prostupy atd.), zvláštní tvary (věže, zaoblení střešních ploch) nebo o délku krokví nad 10 metrů.

 

Náročné klimatické podmínky v místě stavby

V případech nechráněné polohy stavby, exponované lokality, vyšší nadmořské výšky, zvýšeného zatížení sněhem či větrem.

 

Zvláštní místní předpisy a nařízení

Místní stavební předpisy, nařízení památkové péče, dotčených orgánů státní správy atd.

  • V případě, že střecha má výrazné riziko vzniku hydrostatického tlaku vody, je nutné od rizikového místa až k okapu použít min. DHV typ 1.2 /třída 2.
  • Při požadavku řešit provizorní zakrytí pomocí DHV se doporučuje použití materiálů vhodných pro třídu těsnosti DHV typ 1.2/třída 2 nebo těsnější, tj. třídu těsnosti typ 1.1./třída 1.
  • U tříd těsnosti 5, 4 a 3 je nutná montáž rozměrově a tvarově stálé tepelné izolace bezprostředně po montáži DHV (pokud DHV neleží na bednění).
  • V případě delší prodlevy před montáží krytiny by měla být DHV překryta např. zakrývací plachtou. Hydroizolační fólii tak ochráníme před přímým UV zářením, které může po čase poškodit některé typy membrán. Doba, do níž je nutné fólii oboustranně zakrýt, uvádí vždy výrobce v montážním návodu.

Novinky na váš e-mail

Přihlaste se k odběru novinek a nepropásněte tak výhodné nabídky či slevy, informace o školeních a informace o našich produktech.