Betonpres

Tvarovky

Tvarovka půlená

Poloviční modul tašky základní

Více

Tvarovka okrajová levá

Zakrytí štítových hran tvarovkami ze stejného materiálu jako je plocha střechy

Více

Tvarovka okrajová pravá

Zakrytí štítových hran tvarovkami ze stejného materiálu jako je plocha střechy

Více

Tvarovka odvětrávací

Tvarovka odvětrávací pro zamezení nadměrnému srážení vlhkosti

Více

Tvarovka nášlapná

Tvarovka nášlapná zajistí dobrý přístup k nadstřešním prvkům

Více

TVAROVKA PROSTUPOVÁ PRO ODKOUŘENÍ TURBOKOTLE

Tvarovka prostupová s adaptérem pro komínek odkouření turbokotle o Ø 100 - 125 mm

Více

TVAROVKA PROSTUPOVÁ PRO ANTÉNNÍ STOŽÁR DN 18-78 mm

Tvarovka prostupová s adaptérem pro tyče a stožáry o Ø 100 - 125 mm

Více

Tvarovka pultová

Tvoří harmonickou linii v ukončení pultové hrany střechy

Více

Pultová půlená

Poloviční modu tvarovky pultové s pultovým zakrývacím páskem

Více

Pultová okrajová levá

Ukončení levého okraje střechy ve styku pultové hrany a štítu střechy

Více

Pultová okrajová pravá

Ukončení pravého okraje střechy ve styku pultové hrany a štítu střechy

Více

Hřebenáč

Hřebenáč je druh střešní tvarovky k zakrytí hřebenů a nároží na střeše.

Více

Hřebenáč koncový - včetně lakovaného vrutu

Tvarovka hřebenáč koncový slouží k jednoduchému a estetickému ukončení nároží u okapu

Více

Hřebenáč rozdělovací T

Slouží k zakrytí pravoúhlého styku dvou hřebenů ve tvaru písmene "T"

Více
Levý úzký Levý široký Pravý úzký Pravý široký

Hřebenáč rozdělovací X

Slouží k zakrytí pravoúhlého křížového průsečíku dvou hřebenů ve stejné výšce

Více

HŘEBENÁČ ROZDĚLOVACÍ XS NA STANOVOU STŘECHU

Slouží k zakrytí na styku nároží stanových střech čtvercového půdorysu - součástí balení je lakovaný vrut pro uchycení

Více

Hřebenáč rozdělovací Y - včetně lakovaného vrutu

Slouží k zakrytí spojení mezi hřebenem a 2 nárožími

Více

Uzávěra hřebene betonová

Ukončení hřebene sedlových střech ve třech provedeních - Hladké / Slunce / Hrozen

Více

Ozdobný kohout

Ozdobný prvek o výšce cca 50 cm ve všech typech povrchových úprav

Více